Nike

Air Max Jewell

Kampanj för Air Max Jewell, design från Retailbyrån Work-Shop. Vårt uppdrag var produktion och installation.