Nike

Air Max Day 2017

Air Max Day 2017, framtagen tillsammans med workshop. Vårt uppdrag var produktion och installation.